Tại http://mexxeopaint.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. http://mexxeopaint.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác. http://mexxeopaint.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
 http://mexxeopaint.com hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của http://mexxeopaint.com, vui lòng liên hệ qua số hotline 0387652302 hoặc email: nguyenmanhtien678@gmail.com

Sơn mexxeo xin trân trọng cảm ơn !.